parallax background
 

Tanácsadás

A közszféra speciális munkajogi és a gazdálkodási előírásai


Problémamegoldás

A problémamegoldás nem más, mint egy nem megfelelő helyzet feloldására irányuló kreatív folyamat. A vállalatnál, vállalkozásnál a problémamegoldás azt jelenti, hogy a vezetők elégedetlenek a működéssel, hiányosságokat tapasztalnak, s a helyzet megváltoztatására cselekvésre szánják el magukat.

A közszférában dolgozókra vonatkozó speciális szabályok követése bonyolult feladat, több előírást együttesen kell értelmezni. Az elmúlt időszakban változtak az államháztartási törvény előírásai, a belső kontroll szabályai, az áfatörvény és az adatvédelmi törvény, valamint az új adócsomag változásai is. A munkajogi változások érintették a veszélyhelyzet ideje alatt a távmunkavégzés, illetve a munkaidőkeret szabályait is.

A költségvetési szerv vezetőjének ismeri kell az államháztartási számvitel, a folyamatkontrolling a gazdálkodás és kockázatkezelés legfontosabb összefüggéseit és a gazdálkodást meghatározó tényezőket.

Segíteni tudunk a munkafolyamatok kialakításában, amelyek megfelelnek és betartják a jogszabályi előírásokat.


Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a közpénzekkel és a közvagyonnal történő felelős, törvényi alapokon nyugvó gazdálkodás érvényesítése és megkövetelésében segítsük a költségvetési szerveknél a felelősséggel dolgozó vezetők munkáját.

Célul tűztük ki, hogy az támogatott Intézmény vezetője olyan segítséget kapjon, amivel az állami és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatait átfogó megközelítéssel, a „jó kormányzás” értékeinek integrálásával, rendszerszemlélettel tudja kezelni, középpontban ezen területek etikai, integritási és fenntarthatósági kérdéseivel.

A felelős gazdálkodás standardjainak, módszereinek kialakítása során figyelembe vesszük az Állami Számvevőszék és egyéb állami ellenőrzési jelentéseiben megfogalmazott figyelemfelhívásokat, javaslatokat.


A Vezetőnek képesnek kell lennie:

  • Az általa vezetett szervezet, intézmény biztonságát fenyegető kockázatok, kihívások, fenyegetések elemzésére és reális értékelésére.
  • Objektíven, szakmailag megfelelő módon értelmezni és alkalmazni a közpénzzel és közvagyonnal való gazdálkodás szabályait, folyamatait.
  • Felelősen azonosítani, elemezni és kezelni a teljesítményi, a gazdálkodási és az ellenőrzési kockázatokat.
  • A közpénzzel való gazdálkodás során önállóan kiszűrni a kockázatokat, reálisan értékeli a körülményeket, és felelősséggel végezni a problémák kezelését.