parallax background
 

A tapasztalatok rossz döntésekből, a jó döntések pedig a tapasztalatokból származnak.


Döntéselőkészítés

A megalapozott döntéshez tudnunk kell, hogy „mi van” és „mit akarunk elérni”, valamint azt, hogy az előző ismereteket, döntési információkat hogyan tudjuk összevetni és az összevetésből az aktuális tennivalót levezetni.

A vezetők munkaidejük legnagyobb részét a problémák értelmezésével, a problémamegoldással töltik. Minden vezető optimális döntést akar hozni, azaz a szervezet vagy rendszer egésze szempontjából a lehetséges megoldások közül a legjobbat megtalálni.

Célunk, a jó államháztartási gazdálkodási gyakorlatok megismertetésével a tudatosabb, etikusabb és magasabb felelősségi szinten történő vezetői döntések támogatása, hogy az állami és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatait átfogó megközelítéssel, a „jó kormányzás” értékeinek integrálásával, rendszerszemlélettel tudják kezelni, középpontban ezen területek etikai, integritási és fenntarthatósági kérdéseivel.

Minden döntésünk előtt tisztában kell lennünk a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, eredményes, célszerű gazdálkodás előírásaival, a gazdasági tervezés és megvalósítás feltételeivel, a jogszabályi hátterekkel, és ezeken túl az etikus magatartás alapelveivel is.

Mindezeket a feladatellátás során képesnek kell lennünk tudatosan alkalmazni.

Fontos, hogy rendelkezzünk a többszintű és tudatos döntéshozatalt lehetővé tevő elméleti és gyakorlati ismeretekkel, képességekkel a szervezeten belül.


A költségvetési szerve vezetője felelős az Alapító Okiratban meghatározott feladatok hatékony és jogszerű ellátásáért, az általa irányított szervezetnek a működési rendjének kialakításáért, a szervezeti egységek és azok tevékenységének meghatározásáért, a jogszerű és hatékony működéséhez szükséges szabályzatok és utasítások elkészítéséért, mindezek végrehajtásáért, a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a hatékony működés kialakításáért, a kitűzött fejlesztési célok és tervek megvalósításáért, a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatokkal és a vagyonnal való gazdálkodásért, a belső kontrollrendszer létrehozásáért, hatékony működtetéséért, a létszám- és illetménygazdálkodásáért, a munkavállalók felett a munkáltatói jogkörök gyakorlásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a hatékony munkavégzést segítő munkahelyi légkör kialakításáért, a kapcsolatrendszer kialakításáért, a törvényes, megalapozott döntéshozatal érdekében megfelelő döntés-előkészítési eljárások működtetéséért.


A döntéstámogatás három formájával dolgozunk:

  • A helyszíni konzultációk alkalmával a személyes kommunikáció során több ember együttes munkáját, strukturált információk rendezését és rendszerezését biztosítjuk.
  • Dokumentumorientált döntéstámogatás esetében a dokumentumok, adatok elemzésén keresztül jutunk egy megfelelő döntésre.
  • Tudásorientált döntéstámogatásnál egy szakértő kollégánk segít a döntés előkészítésében.

A döntés választást jelent az alternatívák - azaz legalább két lehetőség - közül. A dönntés objektív kényszer; tünete a probléma, forrása pedig a célok és adottságok között fennálló ellentmondás. A döntés mindig jövőorientáltságot fejez ki a jelenben. Maga a tényleges döntés két mozzanatból áll: az alternatívák összehasonlításából, mérlegeléséből, és a választásból, ítéletből. A döntés legfontosabb ismérve a választás. A választást mindig az adott külső és belő környezet körülményei, objektív és szubjektív feltételek befolyásolják.


Fusce aliquam turpis