parallax background
 

Közbeszerzés

Mindig szem előtt kell tartani a pályázatok kapcsán, hogy a közbeszerzési eljárások lebonyolításának elmaradása, vagy az egybeszámítási szabályok téves alkalmazása révén megkötött közbeszerzések szabálytalansági eljárást vonnak maguk után.


Közbeszerzés

A közbeszerzési értékhatároknak megfelelően Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárások nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések vagy közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések lehetnek.

A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve a közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről szabályzatot kell alkotni.


Jogszabályi háttér

 • A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • A közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet
 • A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
 • A tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet
 • A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
 • A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
 • Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
 • Az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X.30.) Korm. rendelet
 • A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet
 • A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 45/2015. (XI.2.) MvM rendelet
 • Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
 • Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII.27.) MvM rendelet