Érték

Szakmai tapasztalatainkkal és gyakorlati hátterünkkel mi a jogszabályokat nem csak elméleti síkon tudjuk kezelni és értelmezni, hanem azok elvárásait és előírásait a napi, operatív feladatok ellátásába be is tudjuk építeni.

Üdvözöljük a honlapunkon!


A tapasztalatok rossz döntésekből, a jó döntések pedig a tapasztalatokból származnak.

Egy döntés csak annyit ér, amennyit az információ, amin alapul.

Célul tűztük ki, hogy az támogatott Intézmény vezetője olyan segítséget kapjon, amivel az állami és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatait átfogó megközelítéssel, a „jó kormányzás” értékeinek integrálásával, rendszerszemlélettel tudja kezelni, középpontban ezen területek etikai, integritási és fenntarthatósági kérdéseivel.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a közpénzekkel és a közvagyonnal történő felelős, törvényi alapokon nyugvó gazdálkodás érvényesítése és megkövetelésében segítsük a költségvetési szerveknél a felelősséggel dolgozó vezetők munkáját.

"Ahhoz, hogy vezető legyél, magabiztosságra, határozottságra és gyors gondolkodásra van szükséged. Ezek közül egyiket sem szolgálja, ha minden felmerülő kérdésen túl sokat rágódsz és minden lépésed előtt túl hosszan vívódsz. Megvan a maga ideje a gondolkodásnak, megvan a maga ideje a cselekvésnek, megvan a maga ideje az utólagos elmélkedésnek." - Scott Mautz

„Amikor döntést kell hozni, a legjobb dolog, amit tehetsz, a megfelelő dolog, a második legjobb a rossz, a legrosszabb pedig az, ha semmit nem csinálsz.” - Theodore Roosevelt

 

Szakmai tapasztalatok


Intézményvezető

A költségvetési szerv hatékony működési rendjének kialakítása, a szervezeti egységek és azok tevékenységének meghatározása, belső kontrollrendszer létrehozása, a törvényes, megalapozott döntéshozatal érdekében megfelelő döntés-előkészítési eljárások működtetése.

Gazdasági vezető

A költségvetési szerv pénzügyi, számviteli, költségvetési, gazdálkodási rendjének kialakítása, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása, gazdasági intézkedések, integrált gazdálkodási rendszer bevezetése és működtetése.


 

Belső ellenőrzés

A költségvetési szerveknél a pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzések, rendszerellenőrzések, valamint teljesítmény-ellenőrzések jogszabályi előírásoknak megfelelő lefolytatása, naprakész jogszabályi környezet ismerete, objektív vélemény kialakítása,


A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége

A vezetés eredményessége

A jól működő ellenőrzési rendszer biztosítja, hogy a szervezet működésében rejlő kockázatok csökkenjenek, a szervezet céljainak elérését veszélyeztető eseményre, tevékenységre vagy tevékenység elmulasztására, a működés zavaraira időben fény derüljön és így elkerülhető legyen a szervezet által ellátott tevékenység színvonalának ingadozása, csökkenése.

Kockázati tényezők
súlyossága

  • Szabályozottság hiánya80%
  • Jogszabályellenes működés95%
  • Szaktudás hiánya75%
  • Belső kontrolrendszer hiányossága85%
 • Pénzügyi közgazdász, regisztrált belső ellenőr, államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Pénzügyi közgazdász, regisztrált belső ellenőr, államháztartási mérlegképes könyvelő, vállalkozási mérlegképes könyvelő

Érték

Szakmai tapasztalatainkkal és gyakorlati hátterünkkel mi a jogszabályokat nem csak elméleti síkon tudjuk kezelni és értelmezni, hanem azok elvárásait és előírásait a napi, operatív feladatok ellátásába be is tudjuk építeni.

 

Szakmai tapasztalatok


Intézményvezető

A költségvetési szerv hatékony működési rendjének kialakítása, a szervezeti egységek és azok tevékenységének meghatározása, belső kontrollrendszer létrehozása, a törvényes, megalapozott döntéshozatal érdekében megfelelő döntés-előkészítési eljárások működtetése.

Gazdasági vezető

A költségvetési szerv pénzügyi, számviteli, költségvetési, gazdálkodási rendjének kialakítása, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása, gazdasági intézkedések, integrált gazdálkodási rendszer bevezetése és működtetése.


 

Belső ellenőrzés

A költségvetési szerveknél a pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzések, rendszerellenőrzések, valamint teljesítmény-ellenőrzések jogszabályi előírásoknak megfelelő lefolytatása, naprakész jogszabályi környezet ismerete, objektív vélemény kialakítása,


A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége

A vezetés eredményessége

A jól működő ellenőrzési rendszer biztosítja, hogy a szervezet működésében rejlő kockázatok csökkenjenek, a szervezet céljainak elérését veszélyeztető eseményre, tevékenységre vagy tevékenység elmulasztására, a működés zavaraira időben fény derüljön és így elkerülhető legyen a szervezet által ellátott tevékenység színvonalának ingadozása, csökkenése.

Kockázati tényezők
súlyossága

  • Szabályozottság hiánya80%
  • Jogszabályellenes működés95%
  • Szaktudás hiánya75%
  • Belső kontrolrendszer hiányossága85%
 • Pénzügyi közgazdász, regisztrált belső ellenőr, államháztartási mérlegképes könyvelő
 • Pénzügyi közgazdász, regisztrált belső ellenőr, államháztartási mérlegképes könyvelő, vállalkozási mérlegképes könyvelő